ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

ลงทะเบียน

สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
วันที่จัดอบรม / สัมมนา : 25/01/2564 - 27/01/2564
หมดเขตลงทะเบียน : 10/01/2564