ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

ลงทะเบียน

ระบบงานสารบรรณตามตารางกำหนดอายุเอกสารกรมศิลปากร เพื่อเชื่อมต่อระบบงานจดหมายเหตุในส่วนของงานบริหารเอกสาร รุ่นที่ 2

 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศิลปากรเทเวศร์ ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
วันที่จัดอบรม / สัมมนา : 08/10/2563 - 08/10/2563
หมดเขตลงทะเบียน : 06/10/2563