ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

การจัดการวาดภาพ Digital Painting / งาน 3D Procreate ด้วย Procreate ด้วย IPAD (ผู้เรียนต้องนำ IPAD มา และติดตั้งโปรแกรม Procreate ใน IPAD และนำมาใช้ในการเรียนเอง) **ลงทะเบียนมาเต็มแล้วถ้าสมัครเพิ่มจะเป็นตัวสำรอง ค่ะ**

เพื่อให้บุคลากรของกรมศิลปากร สามารถใช้โปรแกรม Procreate ในไอแพด
โดย โปรแกรม Procreate ในไอแพด เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้  งานวาดภาพ Digital Painting /
งาน 3D โดยรองรับสำหรับการสร้างงาน 3D Model /งาน Animation
และสามารถเรียนรู้ เครื่องมือใช้งาน สร้างงานในเบื้องต้น ในการนำเข้า ส่งออกไฟล์
*หลักสูตรนี้ ผู้เรียน ต้องนำ IPAD มาเอง และ
ติดตั้งโปรแกรม Procreate ใน IPAD *

29/05/2567 - 31/05/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม