ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

การสร้างงานออกแบบทางด้านศิลปกรรม ด้วย Illustrator CC

                  รู้จักกับ Illustrator และ New Feature, การทำงานกับไฟล์, การใช้เครื่องมือสำหรับวาดรูปทรางต่างๆ, การปรับและการจัดเส้น Part ในรูปแบบต่างๆ, ทำความรู้จักกับโหมดสี และโมเดลสี, การทำงานกับตัวอักษร, การจัดการกับภาพ, การทำงานกับ Layer, การปรับแต่งภาพด้วย Filter และ Effect, การสร้างคำสั่งกับ Object, การ Output เพื่อใช้งานต่างๆ

27/03/2567 - 29/03/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม