ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

สัมมนาอบรม

การแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาเครื่อง PC เบื้องต้น (PC Maintenance)

         ประกาศ

เลื่อนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ไปอบรมในปีงบประมาณ 2564

วัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

  &n...

24/06/2563 - 26/06/2563    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


การออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ Advanced AutoCAD (3D Modeling)

         

ประกาศ

เลื่อนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ไปอบรมในปีงบประมาณ 2564

วัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

&...

17/06/2563 - 19/06/2563    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

       

ประกาศ

เลื่อนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ไปอบรมในปีงบประมาณ 2564

วัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

...

27/05/2563 - 29/05/2563    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics

       

ประกาศ

เลื่อนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ไปอบรมในปีงบประมาณ 2564

วัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

...

20/05/2563 - 22/05/2563    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


การสร้างเอฟเฟ็คภาพยนต์ด้วย Adobe after effect CS6 (รับเพิ่ม 3 คน)

   

ประกาศ

เลื่อนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ไปอบรมในปีงบประมาณ 2564

วัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

28/04/2563 - 30/04/2563    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


การผลิตสิ่งพิมพ์เบื้องต้น (InDesign)

    ประกาศ

เลื่อนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ไปอบรมในปีงบประมาณ 2564

วัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

  

     ...

20/04/2563 - 24/04/2563    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Word Press แบบเว็บไซต์สมัยใหม่

     

 

ประกาศ

เลื่อนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ไปอบรมในปีงบประมาณ 2564

วัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

25/03/2563 - 27/03/2563    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30