ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

สัมมนาอบรม

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ด้วยตนเองในการใช้งานเครื่อง PC หรือคอมพิวเตอร์พกพา

               

                  ทำความเข้าใจองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์, จัด สเปคคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ, จัด BIOS และ EFI, การดูแลรักษาพีซีและวินโดวส์, การจัดการพาร์ติชั่นของฮาร์ดดิสก์, การดูแลรักษาพีซีและวินโดวส์, การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่จำเป็น, การจัดการและกู้ระบบวินโดวส์, การแก้ปัญหาคอม...

26/06/2567 - 28/06/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วย facebook, Tiktok, และ Youtube

 

                     การใช้เครื่องมือดิจิทัล อาทิเช่น Facebook, Tiktok  และ YouTube เพื่อการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ของหน่วยงาน และองค์กรของตน ทำให้ข่าวสารและกิจกรรมเหล่านั้น ได้ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพราะเครื่องมือเหล่านี้ ต่างมีแพลตฟอร์มของตนเอง และมีกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามความสนใจ รวมถึงการใช้ AI ในกา...

19/06/2567 - 21/06/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


การจัดการวาดภาพ Digital Painting / งาน 3D Procreate ด้วย Procreate ด้วย IPAD (ผู้เรียนต้องนำ IPAD มา และติดตั้งโปรแกรม Procreate ใน IPAD และนำมาใช้ในการเรียนเอง) **ลงทะเบียนมาเต็มแล้วถ้าสมัครเพิ่มจะเป็นตัวสำรอง ค่ะ**

เพื่อให้บุคลากรของกรมศิลปากร สามารถใช้โปรแกรม Procreate ในไอแพด
โดย โปรแกรม Procreate ในไอแพด เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้  งานวาดภาพ Digital Painting /
งาน 3D โดยรองรับสำหรับการสร้างงาน 3D Model /งาน Animation
และสามารถเรียนรู้ เครื่องมือใช้งาน สร้างงานในเบื้องต้น ในการนำเข้า ส่งออกไฟล์
*หลักสูตรนี้ ผู้เรียน ต้องนำ IPAD มาเอง และ

29/05/2567 - 31/05/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


ความรู้พื้นฐานการเขียนหนังสือราชการเพื่อการสื่อสาร EP.1

หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเขียนหนังสือราชการเพื่อการสื่อสาร EP.1 

 


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การสงวนเอกสาร และระบบจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 2

                         ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมศิลปากรใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการออกแบบและพัฒนาระบบเป็นแบบ Web Application สามารถทำงานผ่าน Browser คือ Internet Explorer  และ Google Chrome ได้เท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบสามารถรองรับการใช้งานของกรมได้อย่างราบรื่นไม่ติดข้อง แต่ในปัจจุบันทาง Microsoft ได้ยุติการให้...

23/05/2567 - 24/05/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การสงวนเอกสาร และระบบจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 1

                         ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมศิลปากรใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการออกแบบและพัฒนาระบบเป็นแบบ Web Application สามารถทำงานผ่าน Browser คือ Internet Explorer  และ Google Chrome ได้เท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบสามารถรองรับการใช้งานของกรมได้อย่างราบรื่นไม่ติดข้อง แต่ในปัจจุบันทาง Microsoft ได้ยุติการให้...

20/05/2567 - 21/05/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วย QGIS **ลงทะเบียนมาเต็มแล้วถ้าสมัครเพิ่มจะเป็นตัวสำรอง ค่ะ**

เพื่อให้บุคลากรของกรมศิลปากร สามารถใช้โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

ด้วยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์

ด้วยโปรแกรม QGIS

ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และแก้ไขสารสนเทศเชิงพื้นที่รวมถึงการสร้าง

และส่งออกแผนที่กราฟิกเพื...

15/05/2567 - 17/05/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


การใช้งานระบบเว็บไซต์กรมศิลปากร และเว็ปไซต์หน่วยงานย่อย กรมศิลปากร

 

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมศิลปากรและเว็บไซต์หน่วยงานย่อย กรมศิลปากรการจัดการเมนู ผู้ใช้งาน 

 1. การบริหารจัดการเมนู สำหรับหน้าหลัก
  • ไฮไลน์
  • ไอคอนใต้ไฮไลน์ (บริการประชาชน)
  • แบนเนอร์
  • หน้าเทศกาลวันสำคัญ
 2. การบริหารจัดการเมนู ได้แก่
  • เกี่ยวกับกรมศิลปากร
  • บริการประชาชน
  • ข่...

   09/05/2567 - 09/05/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic บนสมาร์ทโฟน ด้วย CANVA

                     เพื่อให้บุคลากรของกรมศิลปากร สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์สำหรับการออกแบบ ของชิ้นส่วน เนื้อหา และรูปภาพต่าง ๆ ด้วยการสร้างชิ้นงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดย Smart Phone ที่รองรับระบบปฏิบัติการ ทั้ง IOS และ Android อีกทั้งสามารถเข้าถึงและแก้ไขการออ...

24/04/2567 - 26/04/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


การสร้างงานออกแบบทางด้านศิลปกรรม ด้วย Illustrator CC

                  รู้จักกับ Illustrator และ New Feature, การทำงานกับไฟล์, การใช้เครื่องมือสำหรับวาดรูปทรางต่างๆ, การปรับและการจัดเส้น Part ในรูปแบบต่างๆ, ทำความรู้จักกับโหมดสี และโมเดลสี, การทำงานกับตัวอักษร, การจัดการกับภาพ, การทำงานกับ Layer, การปรับแต่งภาพด้วย Filter และ Effect, การสร้างคำสั่งกับ Object, การ Output เพื่อใช้งานต่างๆ

27/03/2567 - 29/03/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30