ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

ลงทะเบียน

การออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ Advanced AutoCAD (3D Modeling) (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
วันที่จัดอบรม / สัมมนา : 19/05/2564 - 21/05/2564
หมดเขตลงทะเบียน : 10/01/2564