ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ17/02/2564 - 19/02/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่31/01/2564
หน่วยงานผู้จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสานงานนางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน26 คน

การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Word Press แบบเว็บไซต์สมัยใหม่ (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

     ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 

   

            เหมาะสำหรับสำหรับมือใหม่ Non-IT และผู้ไม่มีพื้นฐาน การเขียนเว็บ ทุกท่าน  สอนตั้งแต่    พื้นฐาน การลงโปรแกรม จนถึงสร้างเว็บไซต์ได้ด้วย WordPress  สำหรับท่าน ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ ให้ร้านค้า หน่วยงาน หรือเว็บส่วนตัว ด้วยรูปแบบเว็บสมัยใหม่ มีระบบหน้าบ้าน-ระบบหลังบ้าน ซึ่งทำให้ผู้ดูแลเว็บ สามารถบริหารจัดการ หน้าตาเว็บ และข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บ ได้เอง โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลร้านค้า สินค้า ข้อมูลภาพ และการเชื่อมต่อ social network รวมไปถึงลูกเล่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

          สามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ กับธุรกิจ สินค้า และบริการได้ตั้งแต่ เริ่มต้น แบบเข้าใจพื้นฐาน ไปจนถึง สู่โลกตลาดออนไลน์จริง แบบมีประสิทธิภาพ เนื้อหาครบทุกมิติ ทั้งหลักการ รูปแบบ กลยุทธ์ กรณีศึกษา และเครื่องมือออนไลน์ยอดนิยม เครื่องมือฟรี และการโฆษณาออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย ได้ผลลัพธ์ถูกทาง เป็นต้น

 

วิทยากร

image

นายณัฐภูมิ โอภาภิบาล

วิทยากรจาก บริษัท ไอซีที อีโวลูชั่น จำกัด
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นายเกียรตินภา หงษ์ศรี 16/10/2562 ยืนยัน
2 นางสาวกัลยา คันธี 16/10/2562 ยืนยัน
3 นางสาวดวงกมล กมลานนท์ 18/10/2562 ยืนยัน
4 นางสาวนภัคมน ทองเฝือ 21/10/2562 ยืนยัน
5 นางสาวเบญญาภา กิ้มเส้ง 22/10/2562 ยืนยัน
6 นางสาวจิรวรรณ จันทร์สนิท 22/10/2562 ยืนยัน
7 นางสาวศรัณยา บุญวรรณ 22/10/2562 ยืนยัน
8 นางตรีทิพย์ บัวริน 22/10/2562 ยืนยัน
9 นายภานุวัตร เลือดไทย 22/10/2562 ยืนยัน
10 นางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ 24/10/2562 ยืนยัน
11 นางสาวพิมพิกา วะสาร 31/10/2562 ยืนยัน
12 นางสาวพรรณลักษณ์ พันธ์วนิชดำรง 02/11/2562 ยืนยัน
13 นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล 05/11/2562 ยืนยัน
14 นางสาวทรายทอง ทองเกษม 07/11/2562 ยืนยัน
15 นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี 15/11/2562 ยืนยัน
16 นางสาวกชนิภา นิธิทัตมฆวาน 20/11/2562 ยืนยัน
17 นายปิยพงษ์ เงินเหรียญ 27/12/2562 ยืนยัน
18 นางสาวณัฐพร หลีเส็ง 27/12/2562 ยืนยัน
19 นางสาวปริศนา ตุ้มชัยพร 07/01/2563 ยืนยัน
20 นายคงกมล รัฐปัตย์ 21/01/2563 ยืนยัน
21 นางสาวฐิติภัทร พุงไธสง 24/01/2563 ยืนยัน
22 นางสาวดุษฎี ชัยเพชร 24/01/2563 ยืนยัน
23 นางสาวเพชรรัตน์ สีเหมือน 14/12/2563 ยืนยัน
24 นายเดโชชัย ลิ้มทอง 17/12/2563 ยืนยัน
25 นางสาวปวีณา นพวารุมาศ 10/01/2564 ยืนยัน
26 นางสาวอัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ 20/01/2564 ยืนยัน