ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ12/11/2563 - 12/11/2563
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่09/11/2563
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน31 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง1 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง

การนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบเราณวัตถุ รุ่นที่ 1

 

               ตามที่ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรมศิลปากร และได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดการประชุมอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันครบถ้วน นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากรจึงได้กำหนดให้มีโครงการจัดอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยระบบสารสนเทศขึ้น

อบรมเวลา 9.00 น. - 16.00 น.

 

วิทยากร

image

นายยศสกล ปิตินานนท์

เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เฟเวอร์ริทดีไซน์ จำกัด
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวอโนชา ทับทิม 01/10/2563 ยืนยัน
2 นางสาวชวรัตน์ อุลิศ 01/10/2563 ยืนยัน
3 นางสาววัลวิภา สันต์สุขเสริม 01/10/2563 ยืนยัน
4 นางสาวสุกัญญา เรือนแก้ว 01/10/2563 ยืนยัน
5 นางชรินทิพย์ เส็งพรม 01/10/2563 ยืนยัน
6 นางวิไลวรรณ ไกรสกุล 01/10/2563 ยืนยัน
7 นางสาวปุญชรัสมิ์ แจ้งสุข 01/10/2563 ยืนยัน
8 นางสาวญาดา ลุสุข 01/10/2563 ยืนยัน
9 นางสาววาริน สุขเอี่ยม 01/10/2563 ยืนยัน
10 นางแสงดาว แคล้วคำพุฒ 01/10/2563 ยืนยัน
11 นางสาวสุชาวดี แสงแก้ว 01/10/2563 ยืนยัน
12 นางสาวสโรชินี หง่าสงฆ์ 01/10/2563 ยืนยัน
13 นางสาวกัลยรัศม์ ยกเชื้อ 01/10/2563 ยืนยัน
14 นางสาวณิชนันท์ รักพงษ์ไทย 02/10/2563 ยืนยัน
15 นางสาวปาริชาต ช่วยบุญชู 02/10/2563 ยืนยัน
16 นายเอกราช ชนะการ 02/10/2563 ยืนยัน
17 นางสาวนิสารัตน์ สัมพันธ์ 02/10/2563 ยืนยัน
18 นายกานต์ รับสมบัติ 02/10/2563 ยืนยัน
19 นายคุณากร กรอบรูป 02/10/2563 ยืนยัน
20 นางสาววรรณชิยา นิลรักษา 02/10/2563 ยืนยัน
21 นายอุเทน หาญดี 02/10/2563 ยืนยัน
22 นางสาวสิริภา เจริญเขต 02/10/2563 ยืนยัน
23 นางสาวVssana Suthi 02/10/2563 ยืนยัน
24 นางนิตยา เกี้ยวพิมาย 02/10/2563 ยืนยัน
25 นางสาวปวีณา พัดภูเขียว 02/10/2563 ยืนยัน
26 นายกิตติ ชินเจริญธรรม 02/10/2563 ยืนยัน
27 นางสาวณัฐชา ก้าวกสิกรรม 03/10/2563 ยืนยัน
28 นางสาวดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย 03/10/2563 ยืนยัน
29 นางสาวนัยนา มั่นปาน 08/10/2563 ยืนยัน
30 นายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ 09/10/2563 ยืนยัน
31 นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล 12/10/2563 ยืนยัน