ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ12/05/2564 - 14/05/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่31/03/2564
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน28 คน
ลงทะเบียน

การใช้งานสำนักงานด้วย Microsoft Office 365 (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

หลักสูตรการประยุกต์ และการใช้งาน Office 365

                     Office 365 เป็นชุดโปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานเอกสารระหว่างพนักงานในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น   มาพร้อมกับบริการไมโครซอฟท์คลาวด์ที่สนับสนุนกับการทำงานร่วมกัน เช่น การติดต่อนัดหมายผ่านปฏิทิน, แชร์ข้อมูลและ เอกสารภายในองค์กร พร้อมแยกสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการค้นหาที่สามารถ เข้าถึงเนื้อหาในไฟล์ที่เก็บไว้บนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งจัดการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอความละเอียดสูงและแชร์ เรียลไทม์โน้ต ได้อย่างง่ายดาย ขจัดปัญหาและอุปสรรคเรื่องระยะทางและเวลาที่ไม่ตรงกันของผู้ร่วมประชุม เป็นต้น

 

วิทยากร

# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวนารีรัตน์ หาญณรงค์ 15/12/2563 ยืนยัน
2 นางอุบลรัตน์ ทิณพัฒน์ 15/12/2563 ยืนยัน
3 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงงาม 15/12/2563 ยืนยัน
4 นางสาวสุพัตรา จงท่องกลาง 15/12/2563 ยืนยัน
5 นางสาวผ่องพรรณ์ ตันธนะชัย 15/12/2563 ยืนยัน
6 นางอัมพร สุดประเสริฐ 15/12/2563 ยืนยัน
7 นางสาวเพชรรัตน์ สีเหมือน 16/12/2563 ยืนยัน
8 นางกัลปังหา เกี้ยวมาศ 16/12/2563 ยืนยัน
9 นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ 17/12/2563 ยืนยัน
10 นายเดโชชัย ลิ้มทอง 17/12/2563 ยืนยัน
11 นางสาวอัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ 17/12/2563 ยืนยัน
12 นางสาวสุเพ็ญภา สะขะโร 18/12/2563 ยืนยัน
13 นางสาวอรทัย ทุเรียน 18/12/2563 ยืนยัน
14 นางสาวพนิดา วงศ์บุญ 18/12/2563 ยืนยัน
15 นางสาวสายใจ ขันทอง 19/12/2563 ยืนยัน
16 นางสาวณิชนันทน์ วงศ์เทียมจันทร์ 19/12/2563 ยืนยัน
17 นางสาวบุษบง ชูกลิ่น 19/12/2563 ยืนยัน
18 นางสาวพัชรา สุขเกษม 21/12/2563 ยืนยัน
19 นางบุณณดา เขียวชอุ่ม 22/12/2563 ยืนยัน
20 นางสาวณัชชดา กมนทัตธรรม 22/12/2563 ยืนยัน
21 นายพงษ์เทพ เถื่อนถ้ำ 22/12/2563 ยืนยัน
22 นางสาวอัจฉรา มิตรานนท์ 22/12/2563 ยืนยัน
23 นางสาวปรียานุช จุมพรม 23/12/2563 ยืนยัน
24 นายณัฐพงศ์ ศิริวัฒนพิเชษฐ์ 04/01/2564 ยืนยัน
25 นางสาวกชนิภา นิธิทัตมฆวาน 06/01/2564 ยืนยัน
26 นายเอกภพ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 08/01/2564 ยืนยัน
27 นายสุภกิติ มุสิราช 10/01/2564 ยืนยัน
28 นางสาวปวีณา นพวารุมาศ 10/01/2564 ยืนยัน