ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ15/06/2564 - 15/06/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่30/04/2564
ผู้ประสานงานภัทรณรินทร์ รวิชนพรัตน์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน19 คน
ลงทะเบียน

การใช้งานระบบเว็บไซต์กรมศิลปากร และเว็บไซต์หน่วยงานย่อย กรมศิลปากร (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมศิลปากรและเว็บไซต์หน่วยงานย่อย กรมศิลปากรการจัดการเมนู ผู้ใช้งาน 

 1. การบริหารจัดการเมนู สำหรับหน้าหลัก
  • ไฮไลน์
  • ไอคอนใต้ไฮไลน์ (บริการประชาชน)
  • แบนเนอร์
  • หน้าเทศกาลวันสำคัญ
 2. การบริหารจัดการเมนู ได้แก่
  • เกี่ยวกับกรมศิลปากร
  • บริการประชาชน
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • จัดซื้อ – จัดจ้าง
  • คลังวิชาการ
  • กฎระเบียบ
  • Footer
  • ติดต่อเรา
  • ผู้บริหาร
  • ส่งข้อความถึงเรา
  • ตั้งค่า
 3. ระบบสร้างแบบฟอร์ม และระบบแบบสำรวจความพึงพอใจ
 4. ระบบโครงสร้างหน่วยงาน
 5. ประวัติการใช้งาน
 6. ระบบลงทะเบียนรับข่าวสาร
 7. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน

 

วิทยากร

# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ 14/12/2563 ยืนยัน
2 นางสาวปิยะดา อินทร์สงค์ 16/12/2563 ยืนยัน
3 นางสมร พูนพนัง 16/12/2563 ยืนยัน
4 นางสาวอัญชลี จินดามณี 16/12/2563 ยืนยัน
5 นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ 17/12/2563 ยืนยัน
6 นางสาวพิศมัย ระพีพัฒน์ชัย 17/12/2563 ยืนยัน
7 นางสาวอัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ 17/12/2563 ยืนยัน
8 นางสาวพิชนันท์ เงางาม 18/12/2563 ยืนยัน
9 นางสาวปิยวรรณ พลอยสุกใส 22/12/2563 ยืนยัน
10 นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ 22/12/2563 ยืนยัน
11 นางสาวเจนจิรา วิริยะ 25/12/2563 ยืนยัน
12 นางสาวจิรวรรณ อินกงงาม 29/12/2563 ยืนยัน
13 นายวิริยะ เรวัตบวรวงศ์ 04/01/2564 ยืนยัน
14 นางสาววัลย์ลิยา ชนะพันธ์ 07/01/2564 ยืนยัน
15 นางสาวกนกวรรณ ชูดละออง 07/01/2564 ยืนยัน
16 นายเอกภพ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 08/01/2564 ยืนยัน
17 นายสุภกิติ มุสิราช 10/01/2564 ยืนยัน
18 นางสาวฐิติพรรณ ถนัดกิจ 14/01/2564 ยืนยัน
19 นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม 14/01/2564 ยืนยัน